SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CARBON NEUTRAL VÀ NET ZERO

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CARBON NEUTRAL VÀ NET ZERO

Carbon Neutral và Net Zero là những thuật ngữ được đề cập thường xuyên nhất trong những năm gần đây và chúng cũng thường xuyên được trộn lẫn. Trên thực tế, Carbon Neutral (Trung hòa Carbon) có nghĩa là sự bù đắp cho lượng khí thải carbon được tạo ra trực tiếp trong khi Net Zero có nghĩa là tổng lượng phát thải của tất cả các loại khí nhà kính bằng không. Cả hai đều có phần khác nhau. Bài viết này cung cấp giải thích chi tiết về cả hai điều khoản và hiện trạng ứng dụng của chúng. Các minh họa được sử dụng để hiểu nhanh về sự khác biệt và đề xuất các khuyến nghị về việc thực hiện.

Carbon Neutral là gì: Bước đầu để hướng tới Net Zero

What is Carbon Neutral: The first step towards net zero

Image:Flicker

Trung hòa carbon được định nghĩa là việc loại bỏ lượng khí thải carbon do các tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp tạo ra thông qua việc bù đắp carbon từ tín chỉ carbon. Nguồn gốc của tín chỉ carbon là từ các bể chứa carbon nhân tạo (một hệ thống trong đó hấp thụ lượng carbon cao hơn lượng phát thải), chẳng hạn như các dự án liên quan đến phục hồi rừng, trồng rừng trực tiếp hoặc phục hồi đất than bùn, trong đó kết quả là giảm lượng khí thải carbon, ví dụ như bảo vệ rừng khỏi bị chặt hạ và sử dụng năng lượng tái tạo hoặc các cơ sở tiết kiệm năng lượng. Theo nguyên lý cho thấy, lượng cacbon phát ra ở A và bị khử ở B cuối cùng được cân bằng thông qua chu trình cacbon trên trái đất.

Please read this article:” What are Carbon Offset Credits? Carbon Credits vs Carbon offset”for more information about what is the carbon credits.

Ví dụ: các nguồn phát thải carbon trực tiếp tại Công ty Ford Motor có thể bao gồm nhiên liệu cho việc vận chuyển các bộ phận và thành phẩm của xe, sản xuất nhiệt điện nội bộ cũng như chôn lấp và đốt chất thải do nhà máy tạo ra. Khi mua tín chỉ carbon theo cùng hạn ngạch, lượng khí thải carbon này có thể đáp ứng PAS 2060 hoặc các tiêu chuẩn khác và việc bù đắp carbon có thể được tiến hành. Những khoản tín dụng carbon này sau đó có thể bị hủy bỏ để đạt được mức độ trung hòa carbon. Do công ty có thể kiểm soát các nguồn phát thải carbon trực tiếp nên việc tính toán tương đối dễ dàng. Và vì giá thị trường hiện tại của tín dụng carbon không đắt nên có thể dễ dàng đạt được mức trung hòa carbon hơn. Đây là bước đầu tiên hướng tới Net Zero. Tuy nhiên, để sử dụng khoản bù đắp carbon, điều quan trọng là công ty phải thực hiện các biện pháp giảm lượng carbon trước tiên để tránh rơi vào hành vi mua chuộc để che đậy lượng khí thải carbon cao.

Net Zero là gì: Thử thách năm 2050

What is Net Zero: 2050 Challenge

Image:Pixabay

Net Zero là mục tiêu cuối cùng cho các hành động vì khí hậu của chúng ta. Nhiều quốc gia đã và đang vô cùng để tâm đến vấn đề phát thải carbon từ những năm cuối thế kỷ 20. Các hành động cụ thể bao gồm Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) được 197 quốc gia thành viên ký kết vào năm 1992 và Hội nghị các bên (COP) được tổ chức hàng năm từ năm 1995. Các bên đã ký “Nghị định thư Kyoto” và “Thỏa thuận Paris” tại hội nghị năm 1997 và năm 2015. Tất cả những nỗ lực này nhằm mục đích kiểm soát sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (giá trị trung bình trong khoảng thời gian từ 1850 đến 1900).

Năm 2018, Hội Đồng Liên Chính Phủ về Biến Đổi Khí Hậu Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) đã đưa ra khái niệm “2050 Net Zero” liên quan đến mô hình và lộ trình tăng nhiệt độ toàn cầu. Như đã chỉ ra, để kiểm soát sự gia tăng nhiệt độ trong giới hạn 1,5 độ C, lượng phát thải khí nhà kính phải giảm 45% vào trước năm 2030 và mục tiêu về Net Zero phải đạt được vào trước năm 2050, thời điểm mà tất cả lượng khí thải nhà kính được tạo ra bởi con người có thể được hấp thụ bởi các bể chứa carbon tương ứng. Ngoài carbon dioxide, IPCC còn kết hợp khí metan, oxit nitric, chlorofluorocarbon và các loại khí khác có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính và sẽ đảm bảo kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính gián tiếp.

Một lần nữa lấy Công ty Ford Motor làm ví dụ, để đạt được Net Zero, các hành vi cần chú ý, ngoài tiêu thụ điện năng và vận chuyển, sản xuất và vận chuyển nguyên liệu thô cho thép và nhựa, xử lý rác thải sinh hoạt do nhân viên tạo ra tại nơi làm việc, việc đi lại của nhân viên, xăng bị đốt cháy khi người tiêu dùng sử dụng phương tiện của họ, tái chế các phương tiện phế liệu, chôn lấp và đốt rác cũng như lượng phát thải khí nhà kính là do những hành vi này tạo ra. Lượng khí thải carbon chắc chắn còn sót lại sau các biện pháp giảm lượng carbon phải được bù đắp bằng cách tạo ra các bể chứa carbon như trồng rừng, thu giữ và cô lập carbon thay vì sử dụng tín chỉ carbon được tạo ra từ kết quả giảm thiểu carbon. Do đó, carbon trung tính hiện được sử dụng như một mục tiêu ngắn hạn và các nỗ lực được thực hiện liên tục để tiến tới Net Zero.

Net Zero là mục tiêu dài hạn vì công nghệ phải được nâng cấp để thực hiện một số biện pháp nhằm giảm lượng khí thải carbon hoặc tăng lượng carbon hấp thụ. Trong khi đó, việc thực hiện có thể dẫn đến sự bất bình đẳng trong quá trình phát triển của một quốc gia, chuyển đổi cơ cấu việc làm và tăng chi phí cho các tập đoàn. Tùy thuộc vào nỗ lực chung của cá nhân, tập đoàn, tổ chức và thậm chí cả quốc gia để đạt được mục tiêu về Net Zero vào trước năm 2050 và kiểm soát sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong giới hạn 1,5 độ C.

For more details on Net Zero, please read this article: What is net zero? How to get net zero right?

Vậy, sự khác biệt giữa Carbon Neutral và Net Zero là gì?

Carbon Neutral vs Net Zero vn2

Sự khác biệt chính giữa Carbon Neutral và Net Zero được mô tả dưới đây:

  • Carbon Neutral chỉ có liên quan đến carbon dioxide trong khi Net Zero có liên quan đến tất cả các loại khí nhà kính.
  • Hành vi phát thải mà Carbon Neutral quan tâm chỉ là lượng phát thải trực tiếp mà tổ chức hoặc cá nhân có thể kiểm soát trong khi Net Zero bao gồm các hành vi của bên thứ ba liên quan đến các thực thể phát thải.
  • Tính trung hòa carbon của lượng khí thải carbon còn lại sau khi các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các biện pháp giảm thiểu carbon có thể được thực hiện thông qua tín dụng và bù đắp carbon, trong khi Net Zero yêu cầu tạo ra các bể chứa carbon thực tế và việc bù đắp carbon được tiến hành theo cách nghiêm ngặt hơn.
  • Về nguyên tắc, Carbon Neutral có phạm vi tương đối nhỏ hơn và tập trung vào một sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty duy nhất, trong khi Net Zero có thể mở rộng đến cấp quốc gia và thậm chí toàn cầu.
  • Tóm lại, mức Carbon Neutral đạt được dễ dàng hơn so với Net Zero và thường được sử dụng làm mục tiêu ngắn hạn.

Tại sao chúng ta phải đạt được Carbon Neutral hoặc Net Zero

Why we have to achieve Carbon Neutral or Net Zero

Image by Marion from Pixabay 

Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. Nó sẽ dẫn đến hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ cao và thấp kỷ lục, mực nước biển dâng cao, các loài tuyệt chủng và các thảm họa thiên nhiên khác, đe dọa lương thực, an ninh nước và môi trường sống. Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu năm 2023 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum WEF) công bố, ba rủi ro nghiêm trọng nhất trong 10 năm tới là “Thất bại trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu”, “Thất bại trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu” và “Thiên tai và các hiện tượng cực đoan”. sự kiện thời tiết”, có liên quan đến biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu là kết quả của hiệu ứng nhà kính và lượng khí nhà kính khổng lồ thải ra sau cuộc cách mạng công nghiệp chắc chắn có liên quan đến nó. Chỉ có việc đạt được mức Carbon Neutral và Net Zero mới có thể hạn chế mối đe dọa hơn nữa của hiệu ứng nhà kính. Theo Báo cáo đặc biệt của IPCC về sự nóng lên toàn cầu 1,5°C (SR15), khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5°C thì nhiệt độ cực cao ở vĩ độ trung bình sẽ tăng 3°C; khi nhiệt độ toàn cầu tăng 2°C, nhiệt độ cực cao ở cùng vĩ độ sẽ tăng 4°C cùng với lượng mưa lớn và lũ lụt trên toàn cầu, càng mang đến nhiều rủi ro hơn cho sức khỏe, sinh kế, an ninh lương thực, nguồn nước và nền kinh tế của chúng ta.

Lượng khí thải nhà kính do con người tạo ra có thể được loại bỏ thông qua Carbon Neutral và Net Zero. Những điều này rất hữu ích trong việc giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu, ngăn chặn tác hại mà khí hậu khắc nghiệt mang lại cho an ninh và phát triển kinh tế của loài người.

3 cách để bắt đầu hành trình hướng tới Carbon Neutral hoặc Net Zero

Mục đích cốt lõi của Carbon Neutral và Net Zero là giảm lượng carbon được tạo ra bởi hành vi của các thực thể phát thải. Các bước mà các tập đoàn và quốc gia sử dụng để thực hiện Carbon Neutral và Net Zero thường được mô tả dưới đây:

Carbon Neutral vs Net Zero vn3

Tính toán lượng phát thải

Việc giảm lượng khí thải carbon là cần thiết để đạt được cả mức Carbon Neutral và Net Zero. Bước đầu tiên là tìm hiểu tình trạng phát thải carbon hiện tại để kiểm tra và xác định phần có thể thực hiện cải tiến để giảm lượng carbon. Để tính toán lượng khí thải carbon một cách chính xác, ISO 14064-1:2018 thường được áp dụng cho các tổ chức trong khi ISO 14067:2018 và PAS 2050 được áp dụng cho các sản phẩm nhằm xác minh lượng carbon khoa học. Khái niệm Đánh giá vòng đời (LCA) được đưa ra để kiểm tra chi tiết ở năm giai đoạn từ thu mua nguyên liệu thô, sản xuất, phân phối và vận chuyển, sử dụng của người tiêu dùng đến thải bỏ và tái chế. Cả hai nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp đều được kết hợp và hệ số phát thải được cung cấp để chuyển đổi khí methane và các khí nhà kính khác thành lượng carbon dioxide tương đương có tác dụng tương tự. Những điều này rất hữu ích cho việc tính toán nhất quán và so sánh toàn diện lượng khí thải carbon trong toàn bộ vòng đời.

Các mục tiêu theo giai đoạn khoa học của Carbon Neutral và Net Zero

Carbon Neutral và Net Zero là những mục tiêu không thể hoàn thành ngay lập tức. Ngay cả đối với Carbon Neutral, tỷ lệ bù đắp carbon phải được giảm thông qua việc giảm lượng khí thải carbon hợp lý do hành vi của các thực thể tạo ra. Đặc biệt, Net Zero không thể đạt được nếu không có nỗ lực lâu dài. Do đó, các mục tiêu khoa học theo từng giai đoạn phải được thiết lập nếu không các tình huống có thể nảy sinh trong đó lý tưởng lớn về Carbon Neutral vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2050 được thiết lập trong khi lượng khí thải carbon tạo ra do hành vi của các thực thể không giảm cho đến năm 2045, và do đó, lượng khí thải carbon ban đầu sẽ không giảm. các mục tiêu bị từ bỏ khi chúng được coi là những nhiệm vụ bất khả thi.

Các mục tiêu giảm lượng carbon khoa học có thể được thiết lập dựa trên SBTI. Việc giảm phát thải được thực hiện một cách hợp lý và có hệ thống trên cơ sở xem xét các nguồn tài nguyên hiện có. Vậy nên bắt đầu giảm càng sớm sẽ càng tốt. Theo nghiên cứu, khi việc giảm lượng khí thải carbon bị trì hoãn trong một năm, sẽ mất hai năm để đạt được Net Zero trong giới hạn tăng nhiệt độ 1,5 độ C. Hơn nữa, nếu biến đổi khí hậu dẫn đến cháy rừng hoặc axit hóa đại dương ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và các bể chứa carbon tự nhiên bị giảm sút thì tính linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề có thể bị mất do thiếu biện pháp giảm phát thải thích hợp ở giai đoạn trước.

Giảm phát thải

Việc tính toán lượng khí thải carbon có thể giúp các công ty hiểu được tỷ lệ phát thải carbon ở từng giai đoạn đánh giá vòng đời. Các tổ chức và tập đoàn cung cấp sản phẩm có thể giảm lượng khí thải carbon dựa trên kết quả xác minh carbon. Ví dụ, như nhãn carbon của Coca Cola Đài Loan cho thấy, lượng khí thải carbon của cola trong chai nhựa 600ml ở mỗi giai đoạn của vòng đời là 81,33% đối với sản xuất và phân phối nguyên liệu thô, 8,57% đối với sản xuất sản phẩm, 9,46% đối với phân phối và bán lẻ, 0,00% khi sử dụng và 0,64% khi thải bỏ. Lượng khí thải carbon tạo ra từ cola được giảm bằng các phương pháp khác nhau bao gồm ứng dụng nhựa đóng gói tái chế và thiết lập các cơ sở năng lượng mặt trời trong nhà máy để thay thế một phần điện, dẫn đến giảm lượng khí thải carbon tạo ra từ sản xuất và phân phối nguyên liệu thô và sản xuất sản phẩm.

Để giảm lượng khí thải ở cấp quốc gia, mua bán phát thải (Cap & Trade), Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM), trợ cấp cho năng lượng tái tạo và các biện pháp chính trị khác được sử dụng để giảm lượng khí thải carbon do các ngành công nghiệp trong nước tạo ra. Đối với Cap & Trade, một khoản trợ cấp carbon cụ thể được chỉ định cho các tập đoàn và họ được phép giao dịch với nhau để đáp ứng các yêu cầu của Cap & Trade. Bất kỳ công ty nào có lượng khí thải carbon vượt quá mức cho phép sẽ bị phạt gấp nhiều lần chi phí cho phép trên thị trường thương mại. Đối với CBAM, cường độ carbon của ngành công nghiệp trong nước trước tiên được tính toán (lượng khí thải carbon chia cho giá trị sản xuất) và thuế hải quan bổ sung sẽ được áp dụng đối với phần hàng hóa nhập khẩu vượt quá cường độ này. Sẽ thuận lợi cho các tập đoàn duy trì sức mạnh cạnh tranh của mình trong khi phải đối mặt với chi phí gia tăng do các hành động giảm lượng carbon. Các khoản trợ cấp được cung cấp cho việc phát triển năng lượng tái tạo nhằm cải thiện cơ cấu nguồn điện trong nước và giảm lượng khí thải carbon mà các tập đoàn mua điện không thể kiểm soát.

Tóm tắt

Các biện pháp Carbon Neutral và Net Zero phải được thực hiện khẩn cấp trước tình trạng biến đổi khí hậu. Mặc dù mục đích cốt lõi của cả hai đều là giảm lượng khí thải carbon, nhưng Net Zero có định nghĩa chặt chẽ hơn định nghĩa Carbon Neutral. Nó kết hợp tất cả các loại khí nhà kính có thể gây ra hiệu ứng nhà kính và yêu cầu loại bỏ tất cả lượng khí thải carbon không thể tránh khỏi bằng cách thu giữ carbon trong không khí hoặc trồng rừng bổ sung để đạt được mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Có nhiều biện pháp tương ứng ở cấp độ toàn cầu. Ví dụ, COP 26 cuối cùng đã kết hợp việc cắt giảm nhiên liệu hóa thạch và tăng gấp đôi lượng mà các nước giàu phải cung cấp cho các nước đang phát triển. Hệ thống giao dịch phát thải của EU (EU ETS) đã giảm 3% lượng carbon miễn phí được giao cho các tập đoàn hàng năm kể từ năm 2021, nghĩa là các tập đoàn không giảm lượng khí thải tương ứng có thể phải mua lượng carbon cho phép hoặc thậm chí phải nộp phạt nặng.

RE100 được hình thành giữa các tập đoàn với mục đích giới thiệu năng lượng tái tạo một cách toàn diện. Một số tập đoàn lớn, chẳng hạn như Apple, đã bắt đầu yêu cầu chuỗi cung ứng của họ tiến hành xác minh lượng carbon để kiểm soát các nguồn phát thải carbon gián tiếp và giảm dần lượng khí thải carbon. Microsoft đã đạt được mục tiêu về thần kinh carbon ở giai đoạn đầu tiên vào năm 2012. Carbon Neutral và Net Zero đã được nâng cấp từ vấn đề môi trường thành vấn đề kinh tế, trong đó có liên quan đến vận mệnh chung của tất cả mọi người trên Trái Đất.