PHÂN HỦY THƯƠNG MẠI: CÁC SẢN PHẨM VÀ BAO BÌ CÓ THỂ PHÂN HỦY THƯƠNG MẠI

Mọi người cố gắng đạt được một nền kinh tế tuần hoàn không bãi rác...

NHÃN CARBON (CARBON LABEL) LÀ GÌ? TÔI CÓ NÊN CHÚ ĐẾN KHÔNG?

Khí thải nhà kính được tạo ra hàng ngày từ nhiều nguồn khác nhau, bao...

114 SẢN PHẨM CÓ THỂ PHÂN HỦY: Ở VĂN PHÒNG, Ở NHÀ, VÀ BAO BÌ THỰC PHẨM

Mọi người liên tục tạo ra những rác thải mới trong cuộc sống như rác...

CÓ THỂ PHÂN HỦY NGHĨA LÀ GÌ: NHỮNG SẢN PHẨM THỰC SỰ CÓ THỂ PHÂN HỦY

Có thể phân hủy nghĩa là gì? Con người tạo ra một lượng lớn chất...

18 SẢN PHẨM CÓ THỂ PHÂN HỦY CHỨNG NHẬN CÓ THỂ PHÂN HỦY VÀ LỢI ÍCH

Khi các quốc gia trên toàn thế giới đang giảm thiểu nhựa hoặc đưa ra...

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CARBON NEUTRAL VÀ NET ZERO

Carbon Neutral và Net Zero là những thuật ngữ được đề cập thường xuyên nhất...

BÙ ĐẮP CARBON LÀ GÌ? BÙ ĐẮP CARBON HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, mức Net Zero vào năm...

MỤC TIÊU THỨ 12 LÀ GÌ? TIÊU THỤ VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM

Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDG) của Liên Hợp Quốc được đưa ra...