36 easy ways to reduce plastic use and tips to go plastic-free

Going plastic free is the hippest way to live nowadays. However, before achieving a plastic-free...

17 MỤC TIÊU: NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ GÌ?

Do dân số trên Trái đất không ngừng tăng lên, môi trường đang dần trở...

PHÂN HỦY TẠI NHÀ NHƯ THẾ NÀO VÀ CÁC BƯỚC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Việc phân hủy tại nhà cũng có thể giúp giải quyết vấn đề biến đổi...

PHÂN HỦY TẠI NHÀ NHƯ THẾ NÀO & LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHÂN HỦY TẠI NHÀ

Theo Ngân hàng Thế Giới (World Bank), rác thải thực phẩm và rác thải xanh...

SẢN PHẨM LÀM TỪ BÃ MÍA: BAO BÌ THỰC PHẨM VÀ BỘ ĐỒ ĂN THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Bã mía được sản xuất từ mía sau khi được chế biến để làm đường....

BÃ MÍA LÀ GÌ? 6 TÁC DỤNG CỦA BÃ MÍA CHO BAO BÌ THỰC PHẨM

Bã mía là sản phẩm phụ còn sót lại từ quá trình tinh luyện đường...

SỢI MÍA LÀ GÌ LỢI ÍCH CỦA SỢI MÍA DÙNG TRONG BỘ ĐỒ ĂN

Mía là một trong những cây trồng có sản lượng lớn nhất trên thế giới....

MÍA VS TRE: ĐIỂM KHÁC BIỆT, TÁC DỤNG VÀ SẢN PHẨM

Việc giảm thiểu nhựa và bảo vệ môi trường đang được đẩy mạnh hiện nay....

GIẤY BÃ MÍA LÀ GÌ LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM LÀM TỪ GIẤY BÃ MÍA

Làm giấy từ bã mía hiện nay là một trong những phương pháp sản xuất...